Så här tar du ett vattenprov

Vattenprov vattenanalys

Det är enkelt att analysera brunnsvattnet!

Börja med att beställa ett analyspaket från oss genom att ringa 031-997700 eller beställa här. Du betalar först efter att vattenanalysen är klar och du fått ditt analyssvar. I analyspaketet finns en provflaska, instruktioner och ett frågeformulär som skall fyllas i.

Du tar vattenprovet från kallvattenskranen i köket eller från tappställe med regelbunden användning. Om brunnen inte använts på flera veckor måste vattnet omsättas ordentligt innan. Har uppehållet varit långt bör vattnet omsättas i normal omfattning minst en vecka innan provtagning. För nyanlagda brunnar gäller några månaders omsättning innan.

Du får ditt analyssvar från ALcontrol, som är det laboratorium som Callidus sammarbetar med. Analysresultatet är klart inom tio arbetsdagar och skickas med post / e-post hem till dig.  Samtidigt får vi en kopia så att du kan kontakta oss om du vill ha hjälp med att tolka svaret eller fråga om hur eventuella problem kan åtgärdas.

Faktura för utförd analys kommer ifrån Callidus.

Vi använder Socialstyrelsens gränsvärden för bedömning av vattenanalysen. Läs mer.
 
Här kan du beställa provflaska och se vilka parametrar de olika analyserna innehåller: Läs mer.

Snabbaste sättet att skicka vattenprovet är att använda något av våra inlämningsställen. Därifrån går det direkttransporter till ALcontrol i Linköping. Läs mer om våra inlämningsställen.

 

Kemisk/fysikalisk vattenanalys

Låt kallvattnet rinna ett par minuter före provtagningen. Fyll sedan flaskan ända upp.

Stoppa tillbaks flaskan och det ifyllda frågeformuläret i förpackningen och lägg på brevlådan. Portot är redan betalt. Klart!

OBS! Tänk på att vattenprovet måste vara framme på labbet dagen efter provtagningen, så undvik att ta provet eller posta det före en helg.

Bakterieprov
Tillsammans med provflaskan får du en liten kylväska med två kylklampar. Dessa skall frysas innan du tar vattenprovet.

Provflaskan är steril och får inte sköljas. För att provet inte ska förorenas får inte flaskans mynning eller den del av locket som kan komma i kontakt med provet beröras med händerna eller något annat föremål.

Fyll flaskan försiktigt till ca 4/5 volym utan att stänka. Skruva omedelbart på locket. Lägg flaskan, det ifyllda frågeformuläret och kylklamparna i kylväskan. Du kan antingen lämna in den i något av våra inlämningsställen eller returnera med post. OBS! Vattenprovet måste vara framme på labbet inom 24 timmar efter provtagningstidpunkten.

Radonprov
Eftersom radon är en gas måste provet tas försiktigt så att kontakten med luft minimeras.
Spola vattnet till konstant temperatur. Minska sedan vattenflödet så att vattnet rinner med en fin liten stråle som inte bryts. Tappa upp vatten utefter sidan i flaskan tills den är helt fylld. Skruva omgående på locket ordentligt.

Det är mycket viktigt att skriva datum och tid för provtagningen på frågeformuläret eftersom den uppmätta radonhalten räknas om till tiden för provtagningen.

Råvattenprov
Vattenprov som tas innan filtret, så tidigt som möjligt efter pumpen. Det skall inte tas direkt ur brunnen, i botten på hydroforen eller liknande.

Funktionskontroll
Görs upp till tre månader efter att filtret installerats för att kontrollera att det fungerar som det skall. Funktionskontrollen är kostnadsfri när du installerat anläggningen vi rekommenderat i vår offert. I annat fall debiteras ordinarie analyskostnad.

Kontakta Callidus och uppge ditt anläggningsnummer så skickar vi analyspaket med provflaska. OBS! Du skall inte använda provflaska som finns i butik.

A-vatten
Vatten som skall bedömas av Livsmedelsverket för t ex restauranger eller samfälligheter med många hushåll. Kontakta oss så berättar vi mer. 

 

Betala som du vill!

Dela upp din betalning på fem månader räntefritt. Eller se alternativ betalningsplan.
 

Beställ vattenanalys!

   

Första steget till rent vatten!

Med Callidus Vattenanalys får du svart på vitt om ditt vatten är friskt eller inte. Läs mer och beställ här.

 

Callidus Trygghetsmetod

leverantör av vattenrening    

Med Callidus som vattenrenings- leverantör kan du känna dig trygg. Vår affärsidé bygger på att alla våra kunder får bra vatten och en långsiktigt hållbar lösning. Callidus Trygghetsmetod bygger på fem olika steg.